De Cirkel.

Betaling en annuleringsregels

Betaling

  • Op binnenkomst van de betaling is de plaats gereserveerd. Betaling op rekeningnr 61.26.30.331 tnv De Cirkel.
  • Mocht de cursus door omstandigheden door ons geannuleerd worden dan krijg je het betaalde bedrag uiteraard terug.
  • Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de training geven géén recht op terugbetaling.

Annulering

  • Tot één maand voor aanvang van de training kan de deelname worden geannuleerd met terugstorting van betaalde trainingsgelden.
  • Tot veertien dagen voor aanvang is 50% van de bijdrage verschuldigd.
  • Binnen 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.