De Cirkel.

Thèta

Thèta is een vorm van energetisch werk waarmee we heel snel veranderingen te weeg kunnen brengen en geheeld worden.

De laatste jaren verandert er veel in de wereld en de veranderingen gaan steeds sneller. De vervuiling en de straling neemt toe. Er zijn steeds meer kinderen met aanpassingsproblemen en die het etiketje ADHD en PDDNOS krijgen. Ook zijn er veel volwassenen die moeite hebben met sfeer en overgevoelig zijn voor veel prikkels. Hierdoor kunnen ze niet goed functioneren in hun huidige situatie en ontwikkelen allerlei klachten. De toegenomen gevoeligheid van de mensen vergroot ook het ontstaan van allergieën en systeemaandoeningen (cara, reuma, fibromyalgie, enz.).Om mee te kunnen met alle veranderingen in de wereld, mogen wij mee evalueren.

Iedereen heeft bepaalde overtuigingen. Voor een deel heb je ze in dit leven opgebouwd, voor een deel overgenomen van je ouders, familie, omgeving, uit de cultuur of nog op een andere manier verkregen. Deze overtuigingen bepalen je manier van denken, hoe je je voelt, wat je mogelijkheden zijn en hoe je je leven inricht. Ze kunnen zelfs bepalen hoe je over de toekomst denkt en welke kansen je krijgt. Wanneer je er bijvoorbeeld van uit gaat dat jij iets toch niet kan, zet je je er minder voor in. En soms heb je amper in de gaten dat je dat doet, het is dan al verweven met je taal gebruik.

Voorbeelden van overtuigingen zijn:

  • Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.
  • Ik heb altijd pech.
  • Dat lukt me nooit.
  • Mij zit het altijd tegen.
  • Mijn moeder had dat ook al.
  • Dat durf ik nooit.
  • Dat is een zware klus.

Door deze of andere overtuigingen via Thèta te veranderen creëren we nieuwe mogelijkheden. Al je beperkingen worden kansen. En alles is mogelijk. Zelfs gevoelens die je nog nooit hebt gehad, kun je zo ervaren en toepassen in je leven. Zo kun je in een sessie leren hoe het is om te ontspannen en hoe je dat doet, ook al ben je je hele leven heel druk en hyperactief geweest. Of om weer vertrouwen in jezelf te hebben en je veilig te voelen, terwijl je voorheen steeds in paniek raakte. En het is bijvoorbeeld mogelijk om die steeds terugkerende depressie op te lossen. Of om je zeker te voelen en eindelijk voor je meningen uit te komen, zodat ze ook nog eens naar je luisteren. Of om weer energie te hebben en je vitaal en gezond te voelen. Je kunt je geheugen verbeteren, je jonger en vitaler voelen etc.

Thèta-therapie geeft je de mogelijkheid om op een zeer snelle en complete manier te groeien en oude patronen te veranderen in nieuwe gewenste patronen. Zo herstel je de balans in jezelf. De basis van deze therapie is rust, veiligheid en vertrouwen. Via je eigen wensen en vraagstellingen komen we via de bron bij de kern van het thema en kunnen we op DNA-niveau veranderingen creëren.

Opbouw Thèta-sessies:

Kennismakingssessie
Bij een kennismaking sessie van een half uur inventariseren we wat je thema is, krijg je een universele liefdesheling en beginnen we met het ervaren van Thèta. Na deze sessie weet je wat de Thèta-therapie voor je kan betekenen en kunnen we verder op je vraagstelling ingaan.

Vervolg sessies
We gaan uit van het thema dat je inbrengt. Waarbij we invoelend komen bij onderliggende belemmeringen en ontbrekende gevoelens en vaardigheden. Door de belemmeringen uit je systeem te halen en de gewenste gevoelens en vaardigheden te installeren vergroten we de mogelijkheden om je volledig te ontwikkelen wat betreft dit thema. Meestal zijn drie tot zes sessies voldoende. Het staat je natuurlijk vrij meerdere thema’s in te brengen.

Samenwerking
Er is een samenwerking met het Thèta-instituut (www.theta-instituut.nl). Voor complexe situaties is er de mogelijkheid tot overleg en supervisie. Alle benodigde bij en nascholing is en wordt gevolgd.