De Cirkel.

Psychosomatische fysiotherapie (PSF)

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning – of stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Dit worden zogenaamde psychosomatische klachten genoemd. De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke- als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke (lichamelijke) klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen belasting en wat je aan kan.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk ervaar je dat je meer prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn. Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • Hoog ervaren werkdruk
 • Conflicten
 • Emotionele gebeurtenissen
 • Relationele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze je zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor je weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in:

Lichamelijke klachten zoals o.a.:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Hoofdpijn, nek- en rugklachten
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Maag- en buikklachten
 • Verlaagde weerstand
 • (chronische) Onbegrepen pijnklachten

Psychische klachten zoals o.a.:

 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Lusteloos zijn
 • Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht slapen of teveel slapen
 • Somber zijn, veel piekeren
 • Angstig en onzeker zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Overmatig eten ,alcohol, roken en medicijngebruik
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan

Kortom…….je bent uit balans

Hoe kom je weer in balans?

Via de psychosomatische fysiotherapie word je begeleid in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. De lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder je leef- en werkomstandigheden, worden bij de behandeling betrokken. Er wordt gekeken naar het totaal, zodat je alle oorzaken aan kunt pakken.
Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen in je klachten. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en je gevoel. Afhankelijk van je hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in je herstel en veranderingsproces. We gaan samen op weg.

Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning
 • Bewust worden van de adem.
 • Opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
 • Aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden.
 • Begeleiding, coaching en verwerking van chronische aandoeningen. Zoals CVA, Parkinson, epilepsie, whiplash, chronische lage rugpijn en hoofdpijnklachten.

Samenwerking met deskundigen.

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog of psychotherapeut, de bedrijfsarts en andere disciplines. Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandelplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.