De Cirkel.

Beroerte (CVA)

Een CVA is een ongelukje in een bloedvat in de hersenen met grote gevolgen. Elk jaar overkomt het ongeveer 30.000 Nederlanders. Een CVA is in ons land de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. De gevolgen van een CVA zijn deels lichamelijk van aard: problemen met lopen, een arm die ‘niet meewerkt’, moeite met praten. Daarnaast kan een CVA ook voor psychosociale problemen zorgen, wat merkbaar is in je gedachten, je gedrag, je vermogen om problemen op te lossen of in karakterveranderingen.

Wat kan psychosomatische fysiotherapie voor je betekenen?

Door te leren omgaan met de mogelijkheden dit je nog hebt, neemt de kwaliteit van je leven toe. Hierin krijg je begeleiding, coaching en advies. Naast oefeningen wordt ook het lichaamsbewustzijn en gevoel getraind. Ook de partner en de familie worden bij de therapie betrokken. Je leert hoe je zo goed mogelijk met de blijvende beperkingen kunt omgaan. Ook helpt fysiotherapie je om je fysieke conditie te onderhouden. Daarnaast ondersteunt en adviseert de fysiotherapeut andere hulpverleners, die direct betrokken zijn bij de zorgverlening. Het accent zal gaandeweg vooral gericht zijn op het hervatten van de dagelijkse activiteiten, zoals werk, hobby’s en sport en het verbeteren van de kwaliteit van je leven. Het is goed als je zelf aangeeft wat je wil bereiken, dan worden de behandeling, adviezen en begeleiding daar op afgestemd.

beroerte_cva1